Obrazy a Šperky

Vítejte na stránkách plných inspirace a originality. Moje tvorba je výsledkem intuitivního přístupu, kde každý obraz je jedinečný a vyzařuje odlišnou energii, odrážející mé momentální pocity a naladění. Nechávám se unášet krásou přírody a tajemstvím vesmíru, což se odráží v mých kolekcích.
Maluji obrazy, které vyprávějí příběhy a mají hluboký význam pro vnímavé duše. Každý z mých obrazů může sloužit jako podpora na vaší životní cestě, poskytovat inspiraci a pozitivní energii.

Používám akrylové a olejové barvy a maluji na plátno. 
Některé obrazy jsou také osazeny kvalitními rámy.
Pokud se nemůžete rozhodnout, nechte se vést svou intuicí a vyberte si ten pravý obraz, který vás osloví.

Kromě obrazů se věnuji i tvorbě šperků, kde opět pracuji intuitivně a srdcem. Každý šperk je originál a je vytvořen s láskou a péčí. Používám křišťálovou pryskyřici, barvy a chirurgickou ocel – materiály, které jsou nejen krásné, ale také velmi kvalitní. Chirurgická ocel s označením 316L je hypoalergenní, neoxiduje, nečerná a je odolná vůči poškrábání a jinému poškození, přičemž si zachovává svůj lesk. Navíc je cenově dostupná ve srovnání se zlatem a stříbrem.

Nenechte si ujít příležitost obohatit svůj domov nebo osobní prostor o originální obraz nebo rozšířit svou šperkovnici o jedinečný šperk. Pokud máte zájem vidět moje díla osobně a momentálně neprobíhá žádná výstava, neváhejte mě kontaktovat. Ráda se s vámi domluvím na individuální prohlídce v Plzni. Ke každému zakoupenému obrazu či šperku vystavuji certifikát originality.

Certificate of originality
Certificate of originality

Paintings and Jewelry

Welcome to a site full of inspiration and originality. My creations are the result of an intuitive approach, with each painting being unique and radiating different energy that reflects my current feelings and mood. I am inspired by the beauty of nature and the mysteries of the universe, which is reflected in my collections.
I paint pictures that tell stories and hold deep meaning for perceptive souls. Each of my paintings can serve as a support on your life journey, providing inspiration and positive energy.

I use acrylic and oil paints and paint on canvas.

 Some paintings are also framed with high-quality frames. If you are unsure which painting to choose, let your intuition guide you to the right one that speaks to you.

In addition to paintings, I also create jewelry, again working intuitively and from the heart. Each piece of jewelry is unique and made with love and care. I use crystal resin, colors, and surgical steel – materials that are not only beautiful but also of very high quality. Surgical steel labeled 316L is hypoallergenic, does not oxidize, does not tarnish, and is resistant to scratches and other damage while maintaining its shine. Moreover, it is more affordable compared to gold and silver.

Don't miss the opportunity to enrich your home or personal space with an original painting or to expand your jewelry collection with a unique piece. If you are interested in seeing my works in person and there is no current exhibition, feel free to contact me. I am happy to arrange a private viewing in Pilsen. A certificate of originality is provided with every purchased painting or piece of jewelry.

Nabidka obrazů k prodeji 
 
Děkuji Vám, že jste navštívili mé stránky.

Offer paintings for sale 
 
 Thank you for visiting my site.


Kolekce ,, Nebe" 2024

Collection ,, Sky" 2024

Olej na plátně

Oil on canvas

Kolekce ,,My ve vesmíru a vesmír v nás” 2019- 2024

Collection "We in the universe and the universe in us" 2019- 2024

Obrazy strukturované abstraktni ,mnohovrstvé

Structured abstract, multi-layered paintings
Obraz se zúčastnil mezinárodních výstav v Itálii-  Řím , Benátky, Cena města MontecosaroKOLEKCE  KOLOBĚH ŽIVOTA -,, MŮJ DOMOV 2020- 2023

THE CIRCLE OF LIFE COLLECTION - MY HOME    2020- 2023

Obrazy malované podle vlastních fotografií. Okolí  obce Louňová

Pictures painted according to your own photos. Surroundings of Louňová village
Kolekce Věda a uměni  

- mikro a makro svět kolem Nás 2023- 2024

Science and art collection 

- micro and macro world around us 2023- 2024

Obrazy malované podle fotografií Petr Jan Juračka s milým dovolením autora. 

Paintings painted from photographs by Petr Jan Juračka with kind permission of the author.
KOLEKCE ,,ROVNOVÁHA ŽIVOTA" 2022

"LIFE BALANCE" COLLECTION" 2022

kolekce o 5 obrazech/ nyni jsou k prodeji 2 
Mnoho vrstev barev/ struktura/

collection of 5 paintings/ now 2 are for sale

Many layers of color/ texture/
KOLEKCE OBRAZY PRO KNIHU DÍTĚ ŠTĚSTĚNY- ILUSTRACE KNIHY

COLLECTION OF PICTURES FOR THE BOOK THE LUCKY CHILD - BOOK ILLUSTRATIONS

Malováno na plátno velikosti 60x40

CENA: 3000 Kč za kus / celkem ještě 9 obrazů k prodeji/
Do knihy bylo malováno 17 obrazů

Painted on canvas size 60x40
PRICE: 3000 CZK per piece / a total of 9 paintings for sale/
17 pictures were painted in the bookKOLEKCE OBRAZY S PŘÍBĚHEM 2021

A COLLECTION OF PICTURES WITH A STORY 2021